NF Isklatreinstruktørkurs

NF Isklatreinstruktørkurs er en videreutdanning for godkjente klatreinstruktører som ønsker å utvide sitt arbeidsområde til også å innbefatte isklatring i fosseis.  

Målgruppe: For deg som ønsker å jobbe som isklatreinstruktør.

Mål for kurset: Øke bevisstheten rundt sikker klatring på fosseis og bruk av økser på klippe (tørrøksing).

Varighet:   4 dager.

Sted:        Hemsedal 

Pris:         7500 kr per deltager

Kursdatoer NF Isklatreinstruktørkurs

06.02 – 09.02.2025 Hemsedal

 

For grupper på tre personer eller flere, kan vi arrangere kurset på andre datoer. 

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Mer informasjon om kurset

Kurset er en videreutdanning for godkjente klatreinstruktører som ønsker å utvide sitt arbeidsområde til også å innbefatte instruksjon i og organisering av klatring på fosseis. Deltakerne skal bevisstgjøres om forutsetninger for sikker klatring på fosseis og bruk av økser på klippe (tørrøksing). De skal gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring på is og snø, dog ikke alpin vinterklatring. Deltakerne skal vise at de er klar over og tar hensyn til de spesielle farer man møter under klatring på fosseis, herunder skred, isras og faren ved å klatre med skarpt utstyr. I tillegg skal deltakerne være bevisste på valg av klær og utstyr til klatreturer i fosseis

Temaer under NF Isklatrieinstruktørkurs

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Kunne mestre og vurdere utstyret som brukes ved flertaulengders klatring på fosseis og kunne forklare utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger, med særlig vekt på bruken av naturlige sikringsmidler ved klatring på fosseis, miks og snø. De skal forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre.
 • Ha en grundig forståelse av standard metodesett ved flertaulengders klatring på fosseis, med særlig vekt på sikringsplasseringer og forlengere, sikringskjeden, standplasser, klatring på enkelttau og dobbelttau, og evne til å bruke og vurdere dette.
 • Vurdere linjevalg i fosseis og finne hensiktsmessig og sikker plassering av standplass, og kunne grunngi disse valgene.
 • Bruke og vurdere teknikker for å bevege seg sikkert på bratt is og snø.
 • Bruke og vurdere standard metodesett for flertaulengders rappell på isruter, samt metoder for å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell med en instruktør alene.
 • Ta i bruk standard metoder for kameratredning i situasjoner på fosseis.

Opptakskrav:

 • Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell.
 • Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
 • Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
 • Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring.

Presisering: ”2 års erfaring” må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 15 taulengder i året på is, med et betydelig antall flertaulengders ruter. Kandidaten bør ha ledet flere ruter på WI4.

Søk om opptak til NF Isklatreinstruktørkurs

For å søke om opptak til NF- Isklatreinstruktørkurs må du fylle ut dette søknadsskjemaet (docx), samt loggbok hvor du dokumenterer relevant erfaring og sende til Klatrekompaniet sammen med påmeldingen. OBS! Søknadsfrist er senest en mnd før kursstart! 

Praktisk informasjon

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring , lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber innenfor (klatring, bre, skred, ski mm).

Du kan lese mer om instruktørene / guidene som holder disse kursene her…

Pedagogisk profil og HMS 

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.